Tjanster

Lapidem arbetar med mental träning, terapi med eller utan hypnos och djupavslappning.  För mera information kontakta Sten Hallberg.

Här kan du läsa mera om hur hypnos kan användas för att arbeta med fobier mm.

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article4566566.ab

Frågor & Svar
Kan man tvingas att göra något mot sin vilja under hypnos?

Nej! Det hypnotiska tillståndet är inte så omvälvande som många tror. Filmvärlden har gjort sitt bästa för att sprida myten om den viljelösa hypnotiserade människoroboten. För att hypnos ska fungera måste ett medgivande finnas mellan terapeut och klient. Det är här fråga om förtroende och ett professionellt förhållningssätt.

Kan man gå in i ett hypnotiskt tillstånd och inte komma ur det?

Nej. Det är naturligt för människor att gå in i olika medvetandetillstånd. Hypnos är en form av kontrollerad trance. Terapeutens roll är att hitta olika sätt för klienten att bearbeta sådant som tynger sinnet t.ex. ett trauma. När något jobbigt kommer upp är det där med stor intensitet, men man bearbetar detta för att sedan låta det avklinga.

Kan alla gå i hypnos - tänk om jag inte kan komma i hypnos?

Alla människor går i hypnos eller trance dagligen. Varje gång man somnar går man först in i ett litet trancetillstånd innan man övergår till sömn. Hypnos är en överenskommelse mellan terapeuten och klienten. Klienten vet att terapeuten har vissa verktyg som är kraftfulla varför hon accepterar hypnosen som medel. Vänder man på resonemanget kan man säga att klienten använder terapeuten och dennes verktyg för att hjälpa sig själv.

Kan det komma upp mer känslor än jag kan hantera?

Det undermedvetna släpper aldrig fram mer än vad man kan ta för stunden. I hypnosen kommer känslan väldigt fort. Den är där med stor intensitet för att sedan avklinga. Tidsmässigt rör det sig om väldigt få minuter. Känslan måste få komma ut må det vara gråt eller vrede. När känslan har fått avreageras uppstår ett inre lugn.

Tänk om skamliga saker kommer upp under sessionerna?

Under sessionerna handlar det om att ta allt precis som det kommer och att inte värdera, detta är fult och skamligt - detta är positivt och gott. Genom att gå igenom även det som är ”skamligt” kan man komma åt vilka grundvärderingar som man har och se om de är ens egna eller andras. För en terapeut är inget för konstigt eller för fult. Vi är etiska terapeuter och omfattas av tystnadsplikten.

Tänk om jag somnar?

Det händer att man under djupavslappning kanske somnar till en liten stund och det är helt i sin ordning. Det kan dock vara av intresse att veta att om man somnar under hypnos så går man upp i medvetande. Sömnen är alltså ytligare än hypnosen.

Kan man upptäcka sidor av sig själv man blir rädd för?

Teoretiskt sätt ja, men då är det väl perfekt att man gör det hos en terapeut och omedelbart kan bearbeta dem.

Hur många gånger måste man gå i hypnoanalys?

Det är högst individuellt men normalt går man 8-10 sessioner hypnoanalys.

Vad är det förväntade resultatet av hypnoanalys?

Det man brukar märka mest är en slags känsla av att man har återfunnit sin egen bas eller grund. I och med att man så grundligt arbetar igenom det som finns i det undermedvetna så vet man just vad som finns där. Man vet att man har känt sorg, vanmakt, vrede, hat osv. Man vet att man känt rädsla/ångest för något men man har bearbetat det och kunnat lägga det bakom sig. Låt oss ta liknelsen vid en fängslande deckare. Man kan inte lägga boken ifrån sig förrän man läst vem mördaren är. När man läst slutet och upplösningen kan man sålunda lägga boken ifrån sig, minnas den men inte längre påverkas av den. På samma sätt fungerar det med de traumatiska minnena i det undermedvetna. När man arbetat genom dem kan man också lägga dem bakom sig. Känslomässig stabilitet och tillförsikt brukar vara generella beskrivningar klienter ger när de avslutat terapin. Andra får helt ny energi att förändra sitt liv, skapa nya bättre förutsättningar och göra något annat. Åter andra känner sig mer tillfreds med sin situation och njuter mer av stunden.

Men om jag bara har en sak jag vill jobba med?

Då går man i suggestionsterapi vilket kan vara allt från en till några gånger. Då arbetar man direkt med problemet t.ex. tandläkarskräck, examensnerver.

Kan man verkligen uppleva tidigare liv?

Vare sig man tror på reinkarnation eller ej kan man uppleva hur ett problem får sin lösning genom regression. Detta genom att problemets uppkomst förklaras i regressionen. Personer som har blivit av med ångest, migrän, själstvivel vet att det fungerar. Likaså har personer som har haft en ytterst problematisk relation till en annan människa kunnat vinna klarhet i situationen och lämna den bakom sig.

Är det lätt att sluta röka med hypnos?

Förvånansvärt lätt. Det gäller att särskilja den bakomliggande orsaken till rökningen. Beror rökningen på nikotinberoende eller finns det andra orsaker?

Kan man gå ned i vikt med hypnos?

Det kan man på samma sätt som man kan sluta röka. Lider man av överdriven fetma kan hypnoanalys vara ett bättre redskap då det kan tänkas att man medvetet skyddar sig mot något eller sysslar med självsabotage.

Kan man verkligen bli av med fobier genom hypnos?

Fobier kan bygga dels på obearbetat material och dels otäcka minnen eller på överförd rädsla från någon annan person. När man vinner klarhet i när och varifrån rädslan kommer kan den också besegras.