Lapidem arbetar med mental träning och hypnos mm.

 

Vill du starta en inre förändring av ditt liv?

 

Vi börjar med en gratis konsultation på ca 30 minuter för att se om det jag kan erbjuda passar just Dig.

 

 OBS!!! Specialerbjudande just nu;    Många drar sig för att söka hjälp då det ofta handlar om stora summor pengar att genomgå en terapi. Jag vill nu ge dig chansen som av olika anledningar inte har dessa möjligheter att till en låg kostnad få hjälp att påbörja en förändring. Detta erbjudande gäller just nu under en period f o m Juli 2011.  OBS!!!

 

För mera omfattande problematik rekommenderar jag hypnoterapi / hypnoanalys.

 

 

Genom att utnyttja kroppens eget ”lugn och ro-program” kan du lära dig att återhämta dig lättare. Därmed både mår och presterar du bättre. Du kommer också att bli mer medveten om kroppens sätt att meddela sig och då står dörren öppen för att du ska kunna genomföra de beteendeförändringar som kan bli nödvändiga. Målet är att öka och bibehålla livskvaliteten och att fungera väl i såväl privatlivet som arbetet.

 

Verktyg för att träna mentalt

Via Mental träning kan jag hjälpa dig att utveckla färdigheter som du redan har, till exempel förmågan att hantera stress och konflikter. På arbetsplatserna behöver de anställda nya verktyg för att praktiskt kunna hantera nya, och ofta höga, krav. Regelbunden Mental träning är ett bra sätt att hantera dessa krav. Mental träning kan användas både individuellt och i grupp.

 

 

Vad är hypnos?

 

Hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd som kännetecknas av samtidig avslappning och koncentration.  

Det är ett naturligt tillstånd som individens psyke och kropp själv hjälper till att skapa och vi befinner oss alla i hypnosliknande tillstånd flera gånger i veckan men oftast utan att vi tänker på det själva exempelvis när vi läser en bok. 

 Hypnosen skiljer sig dock från andra medvetandetillstånd som sömn, meditation och vakenhet.  

Hypnos är inte bara effektivt och behagligt – det är också ofarligt och utan biverkningar samt något som alla mår bra av.

 

I hypnos får man kontakt med den omedvetna delen av psyket - något som man oftast inte gör i det vakna tillståndet.

Samtidigt har man fortfarande den medvetna delen med vilket innebär att man upplever allt, kan höra, svara på frågor och få insikter precis som när man är vaken.

Så därför kan man inte heller fastna eller fås att göra något man inte vill eftersom man hela tiden har kontrollen själv.

Tack vare hypnosen får man en starkare påverkan och man kan även finna grundorsaken till ett problem säkrare och snabbare då detta ofta lagras i det omedvetna. Först då kan det bearbetas/förändras så att personen kan gå vidare i livet.

 Med hjälp av hypnos blir påverkan starkare, problemlösningen effektivare och resultatet mer bestående.


Behandlingen med hypnos – Hypnoterapi sker antingen med Suggestioner (positiva förslag) eller Hypnoanalys (bearbetning av tidigare händelser) men brukas oftast genom en kombination av dessa

 

Vad kan det användas till?

 

Området är brett och omfattar bland annat; rökning, vikt, nervositet, självkänsla, obehagliga minnen, rädslor (fobier), ångest, kriser, smärta och stress. Men den kan även brukas till att förbättra resultat (med hjälp av målbilder och mental träning) och förmågor effektivt..

Det egentliga användningsområdet av hypnos kan beskrivas som obegränsat.

 

 Hypnoanalys

används för att uppenbara orsakerna till psykiska problem, som kan yttra sig i form av fobi, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, hypokondri, rädsla för döden, utbränd, oförklarlig smärta, sexuella störningar, alkoholism samt många problem som går att hänföra till sinnet. Även för ”bara” ökad självkännedom kan man med stor fördel gå igenom en hypnoanalys.

Hypnoanalys kan sammanfattande beskrivas som lagen om orsak och verkan: varje symptom (verkan) måste ha en orsak.

Genom hypnoanalys kan man komma åt svåra minnen som en gång blivit bortträngda och därför aldrig bearbetats. Sådana minnen är ofta förknippade med starka känslor och har senare i livet givit uppkomst till diverse symptom. I analysen uppenbaras de och därigenom förintas själva roten till det onda, vilket helt naturligt får som följd att symptomen försvinner.

Målet är att föra Dig till ett ögonblick av överraskande och befriande upplysning. Det är inte ovanligt att man uppnår detta mål redan efter 8 – 12 konsultationer.

-----------------------------------------------------------------------

LAPIDEM -     är lokaliserat i Alunda ca 3 mil från Uppsala. Bra bussförbindelser med avgångar 2 ggr per timme.